Bewustmaking G-sport

Een bewustmakingsochtend over G-sport

De vzw Brussels Athletics promoot en ontwikkelt atletiek in het Brussels Gewest en moedigt een gezonde en actieve levensstijl aan.

In het kader van dit maatschappelijk project stelt onze vereniging haar expertise inzake sport en atletiek ter beschikking van uw school en stelt voor om verschillende soorten organisaties voor u te organiseren, op een gepersonaliseerde manier:

Voor een groep van 5 tot 20 leerlingen voor de lagere en middelbare afdeling. Kom uw leerlingen bewust maken van Handisport, ontmoet sporters en breng ze in de praktijk. Deze activiteit vindt plaats in ons centrum (ASCTR) gelegen op het Heizelplateau.