SOS village d'enfants

De alliantie van sport en hart

Onze vereniging is bijzonder gevoelig voor de kwaliteit van het atletiekonderwijs in onze jeugdscholen, plaatsen waar onze kinderen tot bloei komen door het beoefenen van een sportactiviteit. De banden waren dan ook gemakkelijk te leggen met de inzet van Kim Gevaert voor SOS Kinderdorp, waar deze omstandigheden bijna niet bestaan.

Als ambassadrice van SOS Kinderdorpen sinds 20 november 2007 (Internationale Dag van de Rechten van het Kind), verwelkomde Kim Gevaert de kans om mensen bewust te maken van armoedekwesties. Haar inzet voor deze zaak is een verrijking voor allen.

Solidariteit is in de eerste plaats een teamsport!

Onze Olympische atleten aarzelden geen seconde om hun beeldrechten aan te bieden voor zo’n geweldig initiatief en zo de kinderen van Congo te helpen.
De fantastische prestaties van onze estafetteteams in Beijing inspireerden βrussels αthletics om de energie en opwinding te gebruiken om de noden te lenigen die het gevolg zijn van armoede en conflicten in Afrika. Het project van SOS Kinderdorpen is ontstaan uit de wens om de kinderen van Congo gelijke kansen en betere toekomstperspectieven te geven.

De T-shirt estafette actie

Een t-shirt is niet veel voor ons, het is zelfs bespottelijk, maar voor een kind in Congo is het enorm.
Met deze actie hopen we steun en enthousiasme te brengen om Kim’s inzet voor de kinderen van Congo te versterken.

U kunt helpen door de t-shirts te kopen voor de 4*100m dames en de 4*400m heren. De opbrengst van de verkoop van deze T-shirts zal worden geschonken aan de vereniging SOS Kinderdorpen.