Voorstelling

Het Begin

2008, Beijing. De Belgische atletiek is op zijn hoogtepunt. Tia Hellebaut wordt olympisch kampioene, de meisjes van de 4*100m estafette worden olympisch vice-kampioene en de jongens van de 4*400m eindigen als 5e voor hun eerste wereldwedstrijd.

Brussel droeg in grote mate bij tot dit uitzonderlijke resultaat met de aanwezigheid van Olivia Borlée (WS) op de 4*100m en haar twee broers Kévin en Jonathan Borlée (WS) en Arnaud Ghislain (RESC) op de 4*400m. Om deze tabel te vervolledigen, moeten we ook melding maken van de deelname van Frédéric Xhonneux (RESC) aan de tienkamp, die afhaakte wegens een blessure, en de toetreding van de twee broers Borlée tot de halve finales van de 400m.

De vzw βrussels αthletics maakte van dit unieke moment gebruik om de atletiek in Brussel te promoten en haar maatschappelijk project op te starten met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het βrussels αtletics project

De voornaamste missie van βrussels αthletics is de atletiek in Brussel te promoten en te ontwikkelen. βα realiseert haar missie door middel van een door atleten aangestuurd project:

 • het ontwikkelen van het hoge niveau en het ondersteunen van onze elites;
 • verbetering van de trainingsomstandigheden van alle Brusselse atleten;
 • verbetering van de gezondheid door sport en een evenwichtige voeding.

Op het terrein komen deze drie assen tot uiting in de verschillende organisaties en acties die wij uitvoeren.

Zo heeft onze internationale ontmoeting tot doel onze topatleten in de best mogelijke omstandigheden te plaatsen om hen in staat te stellen hun potentieel ten volle te ontplooien en zich voor internationale kampioenschappen te kwalificeren.

Onze steun aan de clubs wordt gekenmerkt door zowel logistieke als educatieve ondersteuning. De organisatie van opleidingsdagen voor coaches, de organisatie van ontmoetingen in het kader van “Kids’ Athletics” en het opzetten van gezamenlijke opleidingscursussen zijn allemaal initiatieven die de kwaliteit van het door de clubs verrichte werk moeten verhogen.

De oprichting van de βrussels αthletics

De βrussels αthletics is ontstaan uit de wil van verschillende actoren uit de Brusselse atletiekwereld om onze structuren te professionaliseren. Het is aan de politieke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te danken dat deze wil geconcretiseerd werd in een vzw zoals we die vandaag kennen. Hun steun komt tot uiting in het aanbod van voltijdse ACS-contracten en subsidies die ons in staat stellen onze projecten te ontwikkelen.

Het project van Brussels Athletics

PROMOTIE

Omdat veel mensen niet de mogelijkheid hebben om een atletiekstadion binnen te gaan, laten we atletiek naar het publiek brengen – op straat! Dit is een prachtige promotie voor de sport, maar het is ook een gelegenheid om het Brussels Gewest te promoten via publieke acties: Street 100m, polsstokhoogspringen in de stad, Ladies Run; allemaal acties die ons toelaten om onze hoofdstad in de kijker te zetten via atletiek. En niet te vergeten de Brussels Grand Prix, een internationale meeting die onze Brusselse atleten de kans geeft om zich op internationaal niveau te meten.

Brussels Grand Prix
Brussels Grand Prix is een jaarlijkse atletiekwedstrijd, waarin onze Brusselse atleten een belangrijke rol spelen. Brussels Athletics is er trots op een internationale meeting te kunnen organiseren in het mythische Koning Boudewijnstadion, wat onze Brusselse atleten de kans geeft zich op internationaal niveau te meten.

Street 100m
Sinds 2014 organiseert de sportdienst van de stad Brussel een 100m in de straten van de hoofdstad. Street 100M biedt iedereen de kans om zijn vaardigheden te bewijzen, met de hulp van een performante infrastructuur. Voor de gelegenheid worden verschillende straten van Brussel omgetoverd tot authentieke atletiekbanen, met alle professionele uitrusting en begeleiding, dankzij dewelke jong en oud hun tijd kunnen komen meten op de koningin van de sprintafstand. Street 100M is voor iedereen toegankelijk en is volledig gratis. Brussels Athletics werkt aan dit evenement mee voor het beheer van de elektronische tijdopname en de atletiekanimatie met andere evenementen.

Perche en ville
Het spectaculaire aspect van de discipline polsstokhoogspringen trekt de nieuwsgierigheid van de voorbijgangers aan en levert sensationele beelden op. In tegenstelling tot wedstrijden in een stadion, zorgt de nabijheid van de toeschouwers bij de atleten voor een vriendschappelijke sfeer die de polsstokhoogspringers tot nieuwe hoogten drijft. Het andere doel is de binnenstad te laten vibreren met een dynamisch evenement. Het is ook een gelegenheid om openbare gebouwen in de schijnwerpers te zetten en ze te gebruiken als toeristische reclame: Jubelpark, Place de la Bourse. Deze prestigieuze instellingen motiveren de atleten ook om uit te blinken.

Ladies Run
Ladies Run is een evenement alleen voor vrouwen, georganiseerd door Brussels Athletics. Dit evenement is meer dan alleen een jogging, het biedt een veelheid aan activiteiten. Bij aankomst worden de deelnemers verwelkomd met een ontbijt om de dag voorzichtig te beginnen. Een warming-up door onze sponsors, ontspanning door ons team van masseurs en cadeaupakketten bij de finish ronden het evenement af. De Brussels Ladies Run wordt altijd georganiseerd in een groene omgeving (Terkamerenbos, Woluwepark).

INFRASTRUCTUUR

Louvain-la-Neuve heeft zijn eigen overdekte hal. Brusselse atletiek, de grote vergeten…

Atletiek is, net als tennis, een zomersport die in de winter binnenshuis wordt gespeeld. Brussel beschikt echter nog niet over specifieke binnenfaciliteiten. In België heeft elke provincie nu een atletiekhal, behalve onze hoofdstad. Het feit dat wij de enige provincie in België zijn zonder zaal is een sterk signaal. Wij pleiten voor de aanleg van multisportterreinen, waar atletiek een plaats zou krijgen naast andere sporten zoals basketbal, volleybal, futsal of dans.

Atleten moeten zich voortdurend verplaatsen om te vinden wat we thuis niet hebben of zijn veroordeeld om in slechte omstandigheden te trainen.

En toch zijn de Brusselse clubs nog nooit zo goed geweest, met de familie Borlée aan het hoofd, die vele generaties in staat heeft gesteld zich te onderscheiden en te ontwikkelen, zoals Claire Orcel (Vorst), Dimitri Montilla – Hanne Claes en Camille Muls (Excelsior), Mathilde Deswaef (White-Star) en Camille Laus (Bosvoorde), om nog maar te zwijgen van de aantallen die door de clubs worden vertegenwoordigd, namelijk meer dan 5.000 atleten die zich in de hoofdstad ontwikkelen!

We leggen te veel kilometers af om te trainen: in Brussel is er geen goede piste“.

(Interview met Jacques Borlée)

Waar staan we voor?

Brussel, de hoofdstad van Europa – met acht Franstalige en twee Nederlandstalige clubs – moet een echte atletiekhal hebben. Natuurlijk is een 200 m-ovaal de meest ideale optie, maar een multifunctionele hal, met specifieke vloerbekleding (tartan of Mondo), hoogspringen, verspringen, polsstokhoogspringen, kogelstoten, net en gewichtenruimte lijkt de meest realistische oplossing. Al deze faciliteiten hebben een prijs.

Polsstokhoogspringen in de kou, kogelstoten in de sneeuw of hordelopen in de sneeuw zijn gevaarlijke opdrachten die de fysieke integriteit van de atleten in gevaar brengen en de vooruitgang van de nummer één Olympische sport in Brussel beperken.

De bundeling van krachten is een noodzaak. Deze hal moet een antwoord bieden op een schrijnend gebrek aan sportinfrastructuur in het Brusselse Gewest en moet deel uitmaken van een gemeenschappelijk project met andere sporten. Atletiek moet, net als andere sporten, de ambitie hebben om door de politiek te worden gehoord om aan de vraag te voldoen en om ervoor te zorgen dat dit project toekomstige generaties in staat stelt zich via sport te ontplooien. Naast het hoge niveau zouden ook toekomstige leraren lichamelijke opvoeding, maar ook fysiotherapeuten bij dit project betrokken kunnen worden. Parnasse, ULB en ITSSEP zijn allemaal scholen in de Brusselse regio die behoefte hebben aan dergelijke infrastructuren om hun opleiding te vervolmaken.

Wij weten dat dit beleid duur is, en de moeilijkheid in Brussel blijft de grondprijs, maar het zal miljoenen jongeren in staat stellen te integreren, zich te ontwikkelen en hun levenskwaliteit te verbeteren.

Download ons dossier: Een kamer in Brussel, het ontwikkelingsinstrument!

Wat zijn de belangrijkste voordelen in concreto?

– De ledenbinding aanmoedigen (veel leden haken af tijdens de winter);

– Technische training is onmogelijk of zelfs gevaarlijk in de kou;

– Verminder het risico op blessures door in de schaduw te trainen in optimale hitteomstandigheden;

– Verminder reiskosten en vervuiling door steeds naar Gent, Oburg of het buitenland te reizen;

– De opleiding van de atleten van morgen op alle niveaus van een hogere kwaliteit mogelijk maken.

Samenwonen is mogelijk!

Er zijn momenteel drie overdekte atletiekcentra in Brussel:

– Een gang van 40 meter in het Adeps centrum in het Forêt de Soignes;

– Een polsstoksprong aan de ULB in Erasmus.

– Een polyvalente zaal in het Adeps Mounier centrum in Woluwé.

Erkend moet worden dat deze ruimten momenteel van groot belang zijn, maar zij zijn zeker ontoereikend omdat zij niet constant beschikbaar zijn en soms erg duur zijn om te huren. Bovendien is het oppervlak niet helemaal geschikt voor atletiek of is de ruimte te smal. Daarom gaan zelfs onze beste Brusselse elites naar Gent – Mons en binnenkort Louvain-la-Neuve…

En hoe zit het met de gehandicaptensport in het midden van dit alles?

Om een echte leemte in Brussel op te vullen, lanceerde Brussels Athletics in 2017 een atletiekclub voor handisporten. Het doel is om trainingsmogelijkheden te bieden aan atleten met een handicap. De trainingen zullen erop gericht zijn de atleten met competitieve en/of recreatieve doelstellingen te verbeteren en hen bovenal in staat te stellen zich door sport te ontwikkelen.

Ook zij zullen deze overdekte faciliteit een echte attractie vinden om hun ontwikkeling door sport voort te zetten. Maar topatleten als Léa Bayekula (White Star) – die Tokyo 2020 duidelijk in het vizier heeft – zouden van dit centrum kunnen profiteren om haar niveau op te krikken.

Waar moeten we ons opstellen?

Sport is een maatschappelijke aangelegenheid, een echte vector van socialisatie, federalisatie, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. Het draagt bij tot een goede algemene gezondheid, stimuleert het zelfvertrouwen en brengt een groot aantal waarden bij die essentieel zijn voor het leven in de maatschappij. Sportbeoefening, individueel of collectief, moet een recht worden voor ieder individu. Maar de belangrijkste vraag van dit project blijft: in welke gemeente moet dit veld komen? Een infrastructuur van nabijheid, bestemd voor de hele Brusselse bevolking, waarbij rekening wordt gehouden met het sportkadaster. Wij hebben potentiële locaties voor dit project vastgesteld. Let wel, dit is een grondige analyse: openbaar – particulier terrein.

Potentiële locaties:

 • Haren: Haecht weg – achter NATO;
 • Neder-over-Hembeek: Klein groen pad;
 • van de bosbouw;
 • Raketstraat;
 • ADEPS Centrum – Oudergem.

EDUCATIE

Geen sport zonder een opvoedingsprogramma!

Wij willen in elk van onze acties een bewustzijn van Fair-Play en een evenwichtige voeding met de hulp van andere spelers in het veld opnemen. Dit gaat gepaard met de opleiding van coaches in nauwe samenwerking met de ADEPS en onze federatie: de Belgische Franstalige Atletiekliga.

En niet te vergeten onze partners, namelijk Panathlon Wallonie-Bruxelles, dat werkt aan de ontwikkeling van instrumenten om de positieve waarden van sport over te brengen op atleten en al hun omgeving (ouders, leerkrachten, trainers, vrijwilligers, media).

HANDISPORT

Sinds meer dan een jaar heeft Brussels Athletics – in nauwe samenwerking met la Ligue Handisport Francophone (LHF) en de ASCTR – de missie om Para-atletiek te promoten. Deze promotie neemt de vorm aan van verschillende initiatiedagen gedurende het hele jaar, voor alle soorten handicaps.

Daarnaast heeft Brussels Athletics een eigen handisportclub geopend om aan de groeiende vraag te voldoen. Reeds in 2018 heeft de BA bijgedragen tot de ontwikkeling van de handisport in het Brussels Gewest door talrijke handsportevenementen aan te bieden tijdens haar vlaggenschipevenement, de Grote Prijs van Brussel. Deze bijeenkomst wordt – voor een goed verloop van de bijeenkomst – georganiseerd in samenwerking met het Paralympisch Comité.

Maar dat is niet alles. Brussels Athletics organiseert of helpt bij de organisatie van verschillende dagen om de handisport te promoten:

– De eerste in samenwerking met de ASCTR;

– De tweede door de vijfde editie van de Pico’s Cup te steunen;

– In 2019 zal BA meewerken aan de Horusdag, gericht op visueel gehandicapten;

– De BA zal ook een partner zijn van de Cap ou pas Cap-dag.

Team

Raad van Bestuur

Team

 • Eventscoordinator: Francois Maingain
 • Communicatieverantwoordelijke: Melvin Laduron
 • Administratief medewerker: Valerie Stranart

Info

Vzw Iris Athletics Brussels

Contact